De stichting

Giften

De stichting zamelt geld in om de activiteiten in Nicaragua mogelijk te maken. We willen graag dat het project duurzaam is en daarom streven we ernaar om zoveel mogelijk vaste donateurs te verwerven. De stichting beschikt over een ANBI-erkenning, waardoor de giften fiscaal aftrekbaar zijn. Je kunt uw (eenmalige) giften op onze rekening storten. Donateurs ontvangen jaarlijks een verslag en worden via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.

Klik hier voor het donatieformulier

Naast dat we streven naar zoveel mogelijk vaste donateurs, proberen we fondsen te vinden via bestaande subsidiekanalen.

Word donateur!

Zin om een bijdrage te leveren aan de toekomst van jongeren in Nicaragua? Uw gift is goed besteed bij JCLN. JCLN is dan ook blij met alle giften! Donaties zijn van harte welkom op bankrekeningnummer NL83 ABNA 0496 2988 87(ABN-AMRO) t.n.v. Stichting Jongerencentrum León Nicaragua. En wist u dat u al voor 30 euro per jaar één jongere een jaar lang cursussen kunt laten volgen?