Projecten

Sociale begeleiding en ondersteuning

De jongeren van León hebben niet alleen cursussen nodig: een belangrijk deel van de meerwaarde van JLCN bestaat uit het bieden van een veilige plek. Een plek waar de jongeren zich thuis voelen en durven te vertellen over hun mogelijkheden en problemen.

Als jongeren afwezig zijn, dan brengen we een huisbezoek om uit te zoeken wat de reden is van hun afwezigheid. Omdat veel ouders vertrouwen hebben in het werk van JCLN en het team, leverden deze bezoeken vaak open gesprekken op. Daarbij komen ook andere onderwerpen op tafel, naast de redenen van afwezigheid van de leerling. Als JCLN daarbij hulp kan bieden, wordt dat gedaan.

Met behulp van sociale workshops proberen we de jongeren van een bredere kijk te voorzien en hun tools in handen te geven om hun leven een nieuwe wending te geven., Het gaat hierbij om thema's zoals solliciteren, communicatie, seksualiteit, etc. Naar gelang vragen en problemen naar boven komen, worden er nieuwe workshops ontwikkeld.

Daarnaast worden jongeren gestimuleerd om na te denken over hun toekomst. Dit alles onder het thema 'Mijn toekomst'. Als ondersteuning daarvan maken alle jongeren een meervoudige intelligentietest. Onder andere naar aanleiding van de uitslag worden ze gestimuleerd om na te denken over hun toekomst: hoe kunnen ze hun dromen verwezenlijken? En om hun dromen te bespreken met elkaar: door dromen te delen worden ze een inspiratie voor elkaar!