De stichting

Ontstaan JCLN

Een aantal jaar voordat stichting Jongeren Centrum Leon Nicaragua (JCLN) ontstond bezocht Petra de Bruin als fotograaf Nicaragua meerdere keren. Al vanaf haar eerste bezoek aan Nicaragua voelde Petra zich daar thuis. Iets wat ze zelf eigenlijk niet zo verwacht had. Ze werkte mee aan een fotoreportage over straatkinderen in de hoofdstad Managua. 'Ik was snel op mijn gemak, ondanks het feit dat de hoofdstad niet altijd even veilig was. Ik voelde me begaan met de kinderen en jongeren die ik fotografeerde en die groep heeft me eigenlijk nooit losgelaten', aldus Petra na haar eerste bezoek.

Na enkele werkbezoeken, die allemaal iets met fotografie en journalistiek te maken hadden, ondernam Petra stappen om haar dromen en ideeën voor de jongeren te realiseren. In 2009 bezocht ze het land om uit te zoeken of haar plannen daadwerkelijk verbetering in gang konden zetten. Dat jaar kwam Petra in contact met mensen uit León. Na verschillende bezoeken realiseerde ze zich dat juist in León Zuidoost de nood hoog was onder jongeren. Door meerdere gesprekken met mensen van de gemeente León werd het duidelijk dat er in dit stadsdeel behoefte was aan een veilige plek waar jongeren zich kunnen ontwikkelen.

Eind 2009 deden Laura Lemmens en Lenin Galo onderzoek in León Zuidoost om een beter beeld te krijgen van de precieze behoeftes van de jongeren. Over de plannen die uit dit onderzoek ontstonden bleken niet alleen de gemeente León en de wijkleiders van León Zuidoost enthousiast, maar vooral ook de jongeren zelf. In diezelfde periode benaderde Petra meerdere mensen om samen een stichtingsbestuur te vormen. Begin 2010 was er een compleet en gemotiveerd bestuur, dat gezamenlijk op 4 maart 2010 stichting Jongerencentrum León Nicaragua (JCLN) oprichtte.