Projecten

Huiswerkbegeleiding

Naast het onderwijs op de middelbare school is er behoefte aan huiswerkbegeleiding als aanvulling bij de moeilijke vakken op school. In 2014 zijn we gestart met één groep van 15 jongeren uit de eerste klas van het middelbaar onderwijs. In 2016 is dit gegroeid naar drie groepen uit de eerste drie leerjaren. Iedere groep ontvangt twee uur huiswerkbegeleiding per week. In de huiswerkbegeleiding wordt de nadruk gelegd op wiskunde. Ook is het mogelijk om computers te gebruiken voor het huiswerk en worden de jongeren geholpen bij andere vakken. Door deze begeleiding zien de jongeren hun resultaten op school vooruitgaan.