Het team

Economie

Nicaragua is na Haïti het armste land van het Westelijk Halfrond. Bijna 48 procent van de bevolking leeft in armoede en 17 procent in extreme armoede. Nicaragua bevindt zich daarmee in de onderste regionen van de VN-index voor menselijke ontwikkeling. Officieel bedraagt de werkloosheid minder dan 9 procent, maar niet- officiële bronnen hebben het over 14 procent.

De armoede is alom aanwezig en de kloof tussen arm en rijk groeit. Enerzijds had Nicaragua economisch de wind in de rug (vóór de economische crisis) en lieten de afgelopen jaren veelbelovende groeicijfers zien. Er zijn veel buitenlandse investeringen en een groot deel van de rijkere bevolking die tijdens de Sandinistische revolutie uitweken naar Miami zijn weer terug met hun kapitaal. Feit is dat de meerderheid van de bevolking deze globalisering en ontwikkelingen niet kan bijbenen. Zij hebben onvoldoende toegang tot basisvoorzieningen en leven veelal buiten het systeem. Vertaald naar de dagelijkse praktijk betekent: dit geen ziektekostenverzekering hebben, de school en studie van je kind niet kunnen betalen, de aansluiting missen met de georganiseerde maatschappij en van dag tot dag overleven.

De stadsuitbreiding León Zuidoost biedt onderdak aan die groep mensen uit León, die in extreme armoede leven (de 17% waar eerder over gesproken is). Dat deze groep mensen nu onderdak heeft, is een positieve ontwikkeling. Toch drukt de armoede een grote stempel op de wijken. Uit onderzoek blijkt dat zeker 40% van de jongeren uit León Zuidoost tussen de 13 en 23 geen onderwijs volgt. Een deel hiervan heeft wel op school gezeten, maar is vroegtijdig gestopt. In dezelfde leeftijdscategorie zijn er ook maar weinig die werk hebben (bijbaantje of vast werk). 70% van de jongeren uit León Zuidoost zijn werkloos.