Het team

Cultuur

86% van de Nicaraguaanse bevolking is blank of Mestizo (mengeling tussen Europeanen en de oorspronkelijk, Indiaanse bevolking). 9% is zwart, zij zijn vooral te vinden aan de Atlantische kust. 5% van de bevolking is Indiaans. De oorspronkelijke bevolking bestond uit verschillende stammen, verspreid over het land. Door de jarenlange overheersing, pasten ze zich aan de westerse culturen aan of trokken ze weg naar o.a. Colombia en Venezuela.

Nicaragua is een mengcultuur geworden. Ze hebben zowel de oude gebruiken en folklore van de Indiaanse culturen als die van de kolonisator. Tussen de diverse gebieden zijn er ook verschillen, zo heeft de Atlantische kust meer gelijkenissen met de Caribische gewoonten vanwege de Engelse overheersing. In Léon en daarbuiten zijn er dan weer veel Spaanse invloeden merkbaar.

Spaans is in heel Nicaragua de hoofdtaal, gesproken door 90% van de bevolking. Daarnaast worden er aan de oostkust ook Creools Engels en Indiaanse talen gesproken.

Het geloof namen de Nicaraguanen eveneens over van hun bezetters. De meerderheid is bijgevolg Rooms-Katholiek. Dankzij de vrijheid van godsdienst in 1939, kwamen er het Evangelisch en het Mormoons geloof bij. Sinds 1990 groeien deze twee groepen terwijl het aantal rooms-katholieken afneemt.

In Léon is er veel invloed merkbaar van de universiteit die gesticht werd in 1813. Léon wierp zich al snel op als een intellectuele metropool en het centrum van liberalisme. De eerste Sandinisten werden hier geboren en Somoza werd er verslagen. Menigeen inwoner is bijgevolg trots om "Léones" te zijn. Richting de kust bevindt zich het stadsgedeelte "Sutiaba" waar nog resten van de oorspronkelijke cultuur te vinden zijn. In de buitenwijken, waaronder Léon Zuid-oost, heerst er een andere mentaliteit. Zij behoren niet volledig tot de stad en zijn nog geen platteland. Vanwege het grote aantal inwijkelingen, is ook het volkse karakter er een beetje zoek.

Aan bezienswaardigheden ontbreekt het niet in Léon, het is namelijk één van de best bewaarde koloniale steden van Nicaragua. UNESCO erkende Léon Viejo, de oude stad, die verwoest werd door een vulkaanuitbarsting en onlangs de kathedraal tot werelderfgoed. Verder zijn er veel historische panden en musea te bezichtigen. Rúben Dario, een van de belangrijkste dichters uit de geschiedenis van Nicaragua, leeft nog steeds voort in Léon dankzij verscheidene monumenten en het openstellen van diens huis als museum.